Garanti

På leverede reservedele ydes en funktions garanti på 3 år. Dette indebærer at såfremt der konstateres funktionssvigt og dette kan henføres til fejl i det leverede produkt, leverer CA AUTODELE et erstatningsprodukt uden beregning. Funktionssvigt som følge af normal slidtage, forkert montering eller forkerte driftsbetingelser, er ikke omfattet af funktionsgarantien.

Ved reklamation skal original faktura medbringes og fremvises.

CA AUTODELE © 2017